Kennel Skumringen

Oppdrett av Gordon Setter

Rase informasjon

Gordons i mange farger


De som har satt seg inn i Gordon Setteren's historie og rasens opphav, vet at den opprinnelige grunnstammen bestod av individer som både var svart-tan-hvite, svart-tan, lever-tan og røde.
Allerede på midten av 1800 tallet fikk rasen sitt spesifikke fargekrav svart-tan og ble skilt ut som en egen setter rase på lik linje med Engelsk og Irsk Setter.

 


Også i dag fødes det tidvis feilfargede GS. Dette er en genetisk arv fra rasens begynnelse, og også en genetisk arv som er tilført i nyere tid med innkrysningen av ES både i Norge og Danmark.

Hvor vidt en Gordon Setter er arvfast for svart-tan finner man oftest først ut når man får valper med avvikende farge. Men det er i dag en gentest tilgjengelig som kartlegger hvorvidt hunden bærer på recessive gener for de andre fargene eller om den kun kan gi svart-tan avkom.

Svart-tan fargen er bevist dominant over både rød og lever-tan, men det råder noe mer usikkerhet om arvgangen for tricolor. VetGen har 2 typer DNA tester som kartlegger fargeavik hos Gordon Settere.

Valper med feil hovedfarge blir fortsatt enten avlivet eller gitt bort, og få om noen vet at de noengang har eksistert. Det har vært meget lite synlig informasjon både til oppdrettere og valpekjøpere om at feilfargede valper kan registreres både i NKK,SKK og DKK og få utstedt gyldig stamtavle. (Hvilket gjør det mulig å delta med hunden på organiserte bruksaktiviteter så som jaktprøver.)
Av naturlige årsaker er feilfargede Gordon Settere avls-sperret og de kan ikke delta på utstilling.

Norsk Gordon Setter klubb ønsker at flest mulig oppdrettere melder inn eventuelle feilfargede valper fra sin kennel. Dette for å få en oversikt over utbredelsen og om det er en økning av omfanget. Med kunnskap, dokumentasjon og åpenhet om bærere av recessive gener for andre farger vil oppdrettere som ønsker å unngå fargefeil få et godt avls verktøy.

Som litt over middels interessert i arv og genetikk har jeg gjennom noen år samlet inn tilgjengelig og dokumenterbar informasjon om bl.a dette. De spesielt interesserte kan ta kontakt og få tilsendt en oversikt over feilfargede Gordon Settere og deres avstamning.

Og husk..Feilfargede GS er like renraset som sine korrektfargede søsken.
De har bare fått utdelt en pelsfarge som gjør dem til en av genetikkens mer interessante individer.

Bildene under viser de forskjellige farge variantene som kan oppstå hos Gordon Setter.
Legg merke til at det skilles mellom benevnelsen rød og brun ut fra snute-fargen hos de helrøde individene. Likeledes skilles det hos de tricolore mellom svart-tan-hvit og hvit-tan-svart alt etter hvor mye den hvite pelsfargen dominerer over den sorte.

Link1 Link2 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.